Privacyverklaring

Het is niet contractueel of wettelijk verplicht om uw gegevens te verstrekken en er is ook geen verplichting toe. De gegevens zijn echter nodig om de contractuele relatie correct uit te voeren.

Indien er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens, verzoeken wij om daarvan op de hoogte te worden gebracht.

Verantwoordelijke: IMPAC GmbH

Met welk doel verwerken wij uw gegevens: Beheer van geïnteresseerden en klanten in het kader van vastgoedbemiddeling (inclusief geautomatiseerde en gearchiveerde tekstdocumenten (zoals correspondentie) met betrekking tot deze zaken)

Rechtsgrondslag: Contract, contractonderhandeling (bemiddelingsovereenkomst) en wettelijke basis

Aan wie kunnen wij uw gegevens eventueel doorgeven: Wij bewaren en verwerken de door u verstrekte of bekendgemaakte persoonsgegevens alleen voor zover dit verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst (bemiddelingsovereenkomst). Overdracht vindt alleen plaats in de strikt noodzakelijke mate en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, op basis van een wettelijke grondslag of er een gerechtvaardigd belang is bij de zakelijke transactie van betrokkenen (derden).

Mogelijke ontvangers kunnen zijn:

Afdelingen van het bedrijf die betrokken zijn bij de zakelijke transactie (bijv. IT, andere administratieve eenheden) of bedrijven binnen de bedrijvengroep (bijv. voor de uitvoering van gezamenlijke projecten); Betrokken derden bij de zakelijke transactie (personen die noodzakelijkerwijs betrokken zijn bij de zakelijke transactie en potentiële contractpartners, andere makelaars, bemiddelingsplatforms, vastgoedbeheerders, financieringsmaatschappijen, particuliere en openbare instanties die informatie over objecten kunnen verstrekken of nodig hebben, verzekeringen) Dienstverleners van de verantwoordelijke (bijv. belastingadviseurs, loonadministratie, advocaten) en autoriteiten (sociale zekerheid, belastingdienst, andere autoriteiten), juridische vertegenwoordigers (bij het handhaven van rechten of verdedigen van claims of in het kader van overheidsprocedures) of bedrijven die betrokken zijn bij het beheer van de IT-infrastructuur (software, hardware) als opdrachtnemers. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven voor reclamedoeleinden of dergelijke. Onze medewerkers en onze dienstverleningsbedrijven zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de privacyregels.

Er is geen overdracht aan ontvangers in een derde land (buiten de EU) of aan een internationale organisatie gepland.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens:

De gegevens worden gedurende de looptijd van de overeenkomst bewaard en na beëindiging daarvan ten minste zolang als wettelijke bewaartermijnen van kracht zijn of verjaringstermijnen van mogelijke wettelijke vorderingen niet zijn verstreken.

Gegevensbeveiliging:

Uw persoonsgegevens worden beschermd door passende organisatorische en technische maatregelen. Deze maatregelen hebben met name betrekking op de bescherming tegen ongeoorloofde, onrechtmatige of toevallige toegang, verwerking, verlies, gebruik en manipulatie.

Ondanks de inspanningen om te voldoen aan een altijd passend hoog niveau van zorgvuldigheid, kan niet worden uitgesloten dat informatie die u ons via internet verstrekt, door andere personen wordt bekeken en gebruikt.

Houd er rekening mee dat wij daarom geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor openbaarmaking van informatie als gevolg van fouten die niet door ons zijn veroorzaakt bij de gegevensoverdracht en/of ongeautoriseerde toegang door derden (bijv. hackaanval op e-mailaccount of telefoon, onderschepping van faxen).

Privacyverklaring over technische eigenaardigheden van de website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw apparaat worden opgeslagen. Ze veroorzaken geen schade. We gebruiken cookies om ons aanbod gebruikersvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw apparaat staan ​​totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek. Als u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen toestaat. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Webanalyse

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service Google Analytics. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Hiervoor worden cookies gebruikt die een analyse van het gebruik van de website door uw gebruikers mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt naar de server van de provider verzonden en daar opgeslagen.

Matomo (voorheen Piwik)

Deze website maakt gebruik van de open-source webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt vóór opslag geanonimiseerd.

Matomo-cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​totdat u ze verwijdert.

De opslag van Matomo-cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik hier deactiveren. In dit geval wordt er een opt-out-cookie in uw browser geplaatst dat voorkomt dat Matomo gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies verwijdert, heeft dit tot gevolg dat ook het Matomo opt-out-cookie wordt verwijderd. De opt-out moet opnieuw worden geactiveerd wanneer u onze site opnieuw bezoekt.

Uw rechten: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in strijd is met de geldende gegevensbeschermingswetgeving of dat uw gegevensbeschermingsrechten op een andere manier zijn geschonden, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is de Autoriteit Persoonsgegevens hiervoor verantwoordelijk.

In detail heeft u de volgende rechten:

Recht op informatie (artikel 15) Recht op correctie (artikel 16) Recht op verwijdering (artikel 17) Recht op beperking van de verwerking (artikel 18) Recht van bezwaar (artikel 21).

Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de heer Jaap Elshout +31 639477989 of een e-mail sturen naar info@impac.at.

Contact

Wij helpen u graag

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welke cookies zijn er?

We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies.

Functionele cookies

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.

Analytische cookies

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.

Tracking cookies

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.

Social media plug-in cookies

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.